هیچ محصولی یافت نشد.

روشویی چوبی

روشویی چوبی نوعی از کابینت روشویی است که استفاده از آن در سرویس بهداشتی رایج است. این کابینت روشویی چوبی جهت استفاده بهینه از فضای سرویس بهداشتی کاربرد فراوانی دارد.