مشاهده همه 14 نتیجه

روشویی کابینتی کاسالورا مدل BAGNO

روشویی دیواری کاسالورا مدل FLUID

روشویی کابینتی کاسالورا مدل ACADEMY

روشویی کابینتی کاسالورا مدل LUTETIA

روشویی کابینتی کاسالورا مدل ROMANTIC

روشویی کابینتی کاسالورا چهار درب تک کاسه مدل RIVOLLI

روشویی دیواری کاسالورا مدل RUSTIC

روشـویی کابینتـی کاسالورا مدل BAXTER

روشویی کابینتی کاسالورا مدل LUCA

روشویی کابینتی کاسالورا مدل VIGO

روشویی کابینتی کاسالورا دو درب مدل RIVOLLI

روشویی کابینتی چهار درب کاسالورا مدل RIVOLLI

روشـویی کابینتی کاسالورا مدل RIVOLLI کد CASA-R9

روشویی کابـینتی کاسالورا دوقلو مدل BAXTER

روشویی چوبی

روشویی چوبی نوعی از کابینت روشویی است که استفاده از آن در سرویس بهداشتی رایج است. این کابینت روشویی چوبی جهت استفاده بهینه از فضای سرویس بهداشتی کاربرد فراوانی دارد.