روشویی چوبی

روشویی چوبی نوعی از کابینت روشویی است که استفاده از آن در سرویس بهداشتی رایج است. این کابینت روشویی چوبی جهت استفاده بهینه از فضای سرویس بهداشتی کاربرد فراوانی دارد.

نمایش دادن همه 9 نتیجه

روشویی دیواری کاسالورا مدل RUSTIC کد K10
بستن
قهوه ای

روشویی دیواری کاسالورا مدل RUSTIC کد K10

2,950,000 تومان
روشویی کابینتی کاسالورا مدل BAXTER كد CASA-I11
بستن
قابل انتخاب

روشـویی کابینتـی کاسالورا مدل BAXTER كد CASA-I11

6,600,000 تومان
روشویی کابینتی کاسالورا مدل BAXTER كد CASA-I13
بستن
قابل انتخاب

روشویی کابـینتی کاسالورا مدل BAXTER كد CASA-I13

7,500,000 تومان
روشویی کابینتی کاسالورا مدل RIVOLLI کد CASA-R13 - کابینت روشویی تک کاسه
بستن
قابل انتخاب

روشویی کابینتی کاسالورا مدل RIVOLLI کد CASA-R13

8,000,000 تومان
روشویی کابینتی کاسالورا مدل ROMANTIC
بستن
قابل انتخاب

روشویی کابینتی کاسالورا مدل ROMANTIC

8,500,000 تومان
روشویی کابینتی کاسالورا مدل RIVOLLI کد CASA-R15 - قیمت روشویی کابینتی و کابینت روشویی چوبی
بستن
قابل انتخاب

روشویی کابینتی کاسالورا مدل RIVOLLI کد CASA-R15

11,000,000 تومان
روشویی کابینتی کاسالورا دو قلو مدل RIVOLLI کد CASA-R9 - کابینت روشویی دو قلو
بستن
قابل انتخاب

روشـویی کابینتی کاسالورا مدل RIVOLLI کد CASA-R9

12,500,000 تومان
خرید روشویی کابینتی کاسالورا مدل LUTETIA کد CASA-L15
بستن
قابل انتخاب

روشویی کابینتی کاسالورا مدل LUTETIA کد CASA-L15

12,675,000 تومان
روشویی کابینتی کاسالورا مدل RIVOLLI کد CASA-R12 - کابینت روشویی دو قلو
بستن
قابل انتخاب

روشویی کابینتی کاسالورا مدل RIVOLLI کد CASA-R12

14,500,000 تومان