تجهیز مجتمع مسکونی گلدن گاردن که دارای 9 واحد میباشد. این پروژه در منطقه محمودیه واقع شده و در آن از شیرآلات توکار برند ویسن تین و سردوش برند آلمار ایتالیا استفاده شده است . آرشیتکت این پروژه جناب آقای فرزاد دلیری و کارفرمای آن شرکت ساختمانی ماهرو می باشند.

 

تجهیز مجتمع مسکونی گلدن گاردن
آرشیتکت : جناب آقای فرزاد دلیری
کارفرما : شرکت ساختمانی ماهرو
تعداد واحد های تجهیز شده : 8
منطقه : محمودیه
مجهز به شیرآلات توکار برند ویسن تین و سردوش برند آلمار ایتالیا