تجهیز مجتمع مسکونی 10 واحدی عطاالملک که دارای 30 سرویس میباشد. این پروژه در شهر اصفهان واقع شده و در آن از شیرآلات توکار برند نوبیلی ایتالیا استفاده شده است . آرشیتکت این پروژه جناب آقای مهندس کاردان پور می باشند.

 

تجهیز مجتمع مسکونی عطاالملک
آرشیتکت : جناب آقای مهندس کاردان پور
تعداد واحد های تجهیز شده : 10
تعداد سرویس ها : 30
موقعیت : شهر اصفهان
مجهز به شیرآلات توکار نوبیلی ایتالیا