مجتمع مسكونى لوتوس که دارای 21 واحد میباشد. این پروژه در منطقه الهیه واقع شده و در آن از شیرآلات بهداشتی ویسن تین استفاده شده است . آرشیتکت این پروژه جناب آقاي مهندس فرزاد دليري و کارفرمای آن شركت توسعه ساختماني پارسيان می باشند.

 

مجتمع مسكونى لوتوس
آرشیتکت : جناب آقاي مهندس فرزاد دليری
کارفرما : شركت توسعه ساختمانی پارسيان
منطقه : الهیه
مجهز به شیرآلات بهداشتی ویسن تین