مجتمع مسكونى سلنا که دارای 9 واحد میباشد. این پروژه در منطقه نیاوران واقع شده و در آن از شیرآلات بهداشتی ویسن تین استفاده شده است . آرشیتکت این پروژه جناب آقاي مهندس جبلي می باشند.

 

مجتمع مسكونى سلنا
آرشیتکت : جناب آقاي مهندس جبلي
منطقه : نیاوران
مجهز به شیرآلات بهداشتی ویسن تین