مجتمع مسكونى حافظ که دارای 14 واحد میباشد. این پروژه در منطقه فرمانيه واقع شده و در آن از شیرآلات بهداشتی نوبيلی و سرويس بهداشتی اولمپيا استفاده شده است . آرشیتکت این پروژه جناب آقای مهندس فرزاد دليری و کارفرمای آن جناب آقای مهندس قاسمی می باشند.

 

مجتمع مسكونى حافظ
آرشیتکت : جناب آقای مهندس فرزاد دليری
کارفرما : جناب آقای مهندس قاسمی
منطقه : فرمانیه
مجهز به شیرآلات بهداشتی نوبيلی و توالت فرنگی اولمپيا