مجتمع مسكونى ارغوان بوستان که دارای 88 واحد میباشد. این پروژه در منطقه ولنجک واقع شده و در آن از شیرآلات بهداشتی ویسن تین استفاده شده است . آرشیتکت این پروژه جناب مهندس فرشاد انصاری و کارفرمای آن آقای مهندس احمد سیدانی می باشند.

 

مجتمع مسكونى ارغوان بوستان
آرشیتکت : جناب مهندس فرشاد انصاری
کارفرما : آقای مهندس احمد سیدانی
منطقه : ولنجک
مجهز به شیرآلات بهداشتی ویسن تین