مجتمع تجاری اداری گالریا که دارای 55 واحد میباشد. این پروژه در منطقه ولنجک واقع شده و در آن از شیرآلات بهداشتی الپس استفاده شده است . آرشیتکت این پروژه جناب آقای مهندس صحیح النسب و کارفرمای آن جناب آقای مهندس صحیح النسب می باشند.

 

مجتمع تجاری اداری گالریا
آرشیتکت : جناب آقای مهندس صحیح النسب
کارفرما : جناب آقای مهندس صحیح النسب
منطقه : ولنجک
مجهز به شیرآلات بهداشتی الپس