ارسال بار در تهران

ارسال بار در تهران حداکثر تا دو روز کاری قابل انجام است و توسط سیستم حمل و نقل خود شرکت انجام می گیرد.

ارسال بار به سایر شهرهای کشور

با توجه به فاصله شهر مورد نظر تا انبارهای شرکت و همچنین اندازه محصول یا محصولات خریداری شده روشهای ارسال ممکن است متغیر باشد.

بارها با توجه به شرایط مختلف بار و مسافت ممکن است توسط باربری / تیپاکس / پست و روشهای متداول و مطمئن دیگر ارسال شوند.