تجهیز پروژه ویلای مسکونی خانه نزدیک که در منطقه لواسان واقع شده و در آن از شیرآلات برند ویسن تین و سرامیک بهداشتی برند المپیا استفاده شده است . آرشیتکت این پروژه گروه معماری مدام و مجری آن جناب آقای مهندس افتتاحی می باشند.

 

پروژه ویلای مسکونی خانه نزدیک
آرشیتکت : گروه معماری مدام
مجری : جناب آقای مهندس افتتاحی
منطقه : لواسان
مجهز به شیرآلات برند ویسن تین و سرامیک بهداشتی برند المپیا