مجتمع ١٨ واحدی اقدسیه که دارای 18 واحد میباشد. این پروژه در منطقه اقدسیه واقع شده و در آن از شیرآلات بهداشتی ویسن تین و روشویی کابینتی ADMC استفاده شده است . آرشیتکت این پروژه جناب آقاي مهندس نيكبخت و مجری آن جناب آقاي مهندس جراح می باشند.

 

مجتمع ١٨ واحدی اقدسیه
آرشیتکت : جناب آقاي مهندس نيكبخت
مجری : جناب آقاي مهندس جراح
منطقه : اقدسیه
مجهز به شیرآلات بهداشتی ویسن تین و روشویی کابینتی ADMC