تجهیز مجتمع مسکونی پرستیژ که دارای 12 واحد میباشد. این پروژه در منطقه نیاوران بوکان واقع شده و در آن از شیرآلات برند ویسن تین استفاده شده است . آرشیتکت این پروژه جناب آقای مهندس موسی پناه و کارفرمای این پروژه جناب آقای مهندس برف رو می باشند.

 

مجتمع مسکونی پرستیژ
آرشیتکت : جناب آقای مهندس موسی پناه
کارفرما : جناب آقای مهندس برف رو
تعداد واحد های تجهیز شده : 12
تعداد سرویس ها : 42
منطقه : بوکان
مجهز به شیرآلات ویسن تین