تجهیز مجتمع مسکونی پارادایز که دارای 12 واحد میباشد. این پروژه در منطقه دیباجی شمالی واقع شده و در آن از کابینت روشویی ADMC استفاده شده است . آرشیتکت این پروژه جناب مهندس افشین حجت و کارفرمای آن جناب آقای علی عرب می باشند.

تجهیز مجتمع مسکونی پارادایز
آرشیتکت : جناب مهندس افشین حجت
کارفرما : جناب آقای علی عرب
تعداد واحد های تجهیز شده : 12
منطقه : دیباجی شمالی
مجهز به کابینت روشویی ADMC