تجهیز مجتمع مسکونی 27 واحدی باران که دارای 100 سرویس میباشد. این پروژه در منطقه ولنجک واقع شده و در آن از شیرآلات برند ویسن تین استفاده شده است . آرشیتکت این پروژه جناب آقای مهندس سحابی و کارفرمای این پروژه جناب آقای مهندس ریاحی می باشند.

 

تجهیز مجتمع مسکونی باران
آرشیتکت : جناب آقای مهندس سحابی
کارفرما : جناب آقای مهندس ریاحی
تعداد واحد های تجهیز شده : 27
تعداد سرویس ها : 100
منطقه : ولنجک
مجهز به شیرآلات ویسن تین