تجهیز مجتمع مسکونی ارگ تختی که دارای 5 واحد میباشد. این پروژه در منطقه الهیه واقع شده و در آن از شیرآلات برند ویسن تین و برند الپس استفاده شده است . آرشیتکت این پروژه جناب آقای مهندس امید غلامپور و کارفرمای آن جناب آقای مهندس فیروزی می باشند.

 

مجتمع مسکونی ارگ تختی
آرشیتکت : جناب آقای مهندس امید غلامپور
کارفرما : جناب آقای مهندس فیروزی
تعداد واحد های تجهیز شده : 5
منطقه : الهیه
مجهز به شیرآلات برند ویسن تین و برند الپس