مجتمع مسكونى گلسرخ که دارای 12 واحد میباشد. این پروژه در منطقه دیباجی جنوبی واقع شده و در آن از شیرآلات بهداشتی الپس استفاده شده است . آرشیتکت این پروژه جناب مهندس یوسفی و کارفرمای آن جناب مهندس بابایی می باشند.

 

مجتمع مسكونى گلسرخ
آرشیتکت : جناب مهندس یوسفی
کارفرما : جناب مهندس بابایی
منطقه : دیباجی جنوبی
مجهز به شیرآلات بهداشتی الپس