مجتمع مسكونى پایا که دارای 10 واحد میباشد. این پروژه در منطقه پاسداران واقع شده و در آن از شیرآلات بهداشتی الپس و ویسن تین استفاده شده است . آرشیتکت این پروژه آقای مهندس شریعت پناه می باشند.

 

مجتمع مسكونى پایا
آرشیتکت : آقای مهندس شریعت پناه
منطقه : پاسداران
مجهز به شیرآلات بهداشتی الپس و ویسن تین