مجتمع مسكونى هونام که دارای 11 واحد میباشد. این پروژه در منطقه نیاوران واقع شده و در آن از شیرآلات ایتالیایی نوبیلی ، توالت فرنگی اُلمپیا ایتالیا و روشویی کابینتی استفاده شده است . آرشیتکت این پروژه جناب مهندس راحمی نژاد و کارفرمای آن جناب آقای راسخ فر می باشند.

 

مجتمع مسكونى هونام
آرشیتکت : جناب مهندس راحمی نژاد
کارفرما : جناب آقای راسخ فر
منطقه : نیاوران
مجهز به شیرآلات نوبیلی ایتالیا ، توالت فرنگی اُلمپیا ایتالیا ، روشویی کابینتی