پروژه مجتمع مسكونى نیلوفر که دارای 5 واحد میباشد. این پروژه در منطقه پاسداران واقع شده و در آن از شیرآلات ویسن تین استفاده شده است . آرشیتکت این پروژه جناب مهندس جباری و کارفرمای آن جناب مهندس اسماعیلی می باشند.

 

مجتمع مسكونى نیلوفر
آرشیتکت : جناب مهندس جباری
کارفرما : جناب مهندس اسماعیلی
منطقه : پاسداران
مجهز به شیرآلات ویسن تین