مجتمع مسكونى لبخند که دارای 98 واحد میباشد. این پروژه در منطقه چیتگر واقع شده و در آن از شیرآلات بهداشتی الپس و ویسن تین استفاده شده است . آرشیتکت این پروژه آقای مهندس آرش مدنی و کارفرمای آن جناب مهندس لنکرانی می باشند.

 

مجتمع مسكونى لبخند
آرشیتکت : آقای مهندس آرش مدنی
کارفرما : جناب مهندس لنکرانی
منطقه : چیتگر
مجهز به شیرآلات بهداشتی الپس و ویسن تین