مجتمع مسكونى داروگر که دارای 9 واحد میباشد. این پروژه در منطقه كامرانيه واقع شده و در آن از سردوش هاي توكار آلمار و سرويس بهداشتي اولمپيا استفاده شده است . آرشیتکت این پروژه جناب آقاي مهندس كلانتري و مهندس دباغ و کارفرمای آن جناب آقاي مهندس عسگري می باشند.

 

مجتمع مسكونى داروگر
آرشیتکت : جناب آقاي مهندس كلانتري و مهندس دباغ
کارفرما : جناب آقاي مهندس عسگري
منطقه : كامرانيه
مجهز به سردوش هاي توكار آلمار و سرويس بهداشتي اولمپيا