مجتمع مسكونى ارغوان که دارای 54 واحد میباشد. این پروژه در منطقه کامرانیه واقع شده و در آن از شیرآلات بهداشتی الپس و ویسن تین استفاده شده است . کارفرمای آن جناب آقاى مهندس سیدانی می باشند.

 

مجتمع مسكونى ارغوان
آرشیتکت : گروه مهندسین ارغوان
کارفرما : جناب مهندس سیدانی
منطقه : کامرانیه
مجهز به شیرآلات بهداشتی الپس و ویسن تین