پروژه مجتمع مسكونى آسايش که دارای 5 واحد میباشد. این پروژه در منطقه تهران پارس واقع شده و در آن از شیرآلات توکار نوبیلی استفاده شده است . آرشیتکت این پروژه جناب مهندس نيك بخش و کارفرمای آن جناب آقاى باقرى می باشند.

 

مجتمع مسكونى آسايش
آرشیتکت : جناب مهندس نيك بخش
کارفرما : جناب آقاى باقرى
منطقه : تهران پارس
مجهز به شیرآلات توکار نوبیلی