پروژه مجتمع ارغوان تنگستان که دارای 47 واحد میباشد. این پروژه در منطقه فرمانیه واقع شده و در آن از سرامیک بهداشتی الپس و شیرآلات توکار نوبیلی استفاده شده است . آرشیتکت این پروژه جناب مهندس فرشاد انصاری و کارفرمای آن جناب مهندس احسان سیدانی می باشند.

 

مجتمع ارغوان تنگستان
آرشیتکت : جناب مهندس فرشاد انصاری
کارفرما : جناب مهندس احسان سیدانی
منطقه : فرمانیه
مجهز به سرامیک بهداشتی الپس و شیرآلات توکار نوبیلی