تجهیز دفتر مرکزی شرکت بام که دارای 9 واحد میباشد. این پروژه در منطقه فرمانیه اندرزگو واقع شده و در آن از شیرآلات برند ویسن تین استفاده شده است . آرشیتکت این پروژه جناب مهندس فرزاد دلیری و کارفرمای آن جناب آقای دکتر کاووسی می باشند.

 

پروژه دفتر مرکزی شرکت بام
آرشیتکت : جناب مهندس فرزاد دلیری
مجری : جناب آقای دکتر کاووسی
منطقه : فرمانیه
مجهز به شیرآلات برند ویسن تین