پروژه برج باغ 22 واحدی نياوران که دارای 22 واحد میباشد. این پروژه در منطقه نیاوران واقع شده و در آن از شیرآلات بهداشتی الپس و ویسن تین استفاده شده است . آرشیتکت این پروژه آقای مهندس فرزاد دلیری و کارفرمای آن جناب مهندس احقاقی می باشند.

 

برج باغ 22 واحدی نياوران
آرشیتکت : آقای مهندس فرزاد دلیری
کارفرما : جناب مهندس احقاقی
منطقه : نیاوران
مجهز به شیرآلات بهداشتی الپس و ویسن تین