تجهیز بازار بزرگ ایران – ایران مال که در منطقه 22 تهران واقع شده است. در این پروژه از وال هنگ و فلاش تانک توکار الپس استفاده شده است . کافرمای این پروژه جناب آقای انصاری می باشند.

 

بازار بزرگ ایران – ایران مال
کارفرما : جناب آقای انصاری
منطقه : 22 تهران
مجهز به وال هنگ و فلاش تانک توکار الپس